Konståkningens utmaningar som ungdomssport

De flesta tar sina första skridskoskär i skridskoskolan, och många barn går inte heller längre än så; de lär sig grunderna i skridskoåkning, men går sedan vidare till andra sporter eller aktiviteter. För de som fortsätter inom skridskoskola går dock vägen oftast vidare till konståkningsskola och sedan träningar för att tävlingssatsa inom konståkning.

Just det faktum att många utövare av konståkning börjar tävla när de fortfarande är mycket unga har lett till att konståkningen av många ses som en hård sport, där man antingen elitsatsar tidigt eller avfärdas. Det är också en bild som det har legat mycket sanning i, med exempel som att sjuåringar tränar fem gånger i veckan, med balett och dansträning utöver det.

Konståkningen håller dock på att förändra hur situationen ser ut för ungdomar inom sporten. Man satsar helt enkelt på att göra träningar för barn och ungdomar mindre resultat- och tävlingsinriktade, så att alla ska kunna känna sig inkluderade, oavsett vilken nivå man vill tävla och träna på. I och med detta vill man undvika att de som inte elitsatsar tidigt försvinner från sporten helt. Ett tydligt exempel på detta är att Svenska Konståkningsförbundet har beslutat att förändra reglerna för de så kallade Stjärntävlingarna, som ofta är den första tävlingsformen som en ung konståkare möter. Från och med tävlingssäsongen 2016/2017 innebär förändringen att inga tävlingsresultat kommer att visas i klasserna Minior och Ungdom. Det kommer med andra ord inte att finnas någon vinnare, och ingen kommer heller på sistaplats – istället kommer alla som genomför tävlingen att vara vinnare. Varje åkare får också ett personligt utlåtande från tävlingens domare med både positiva kommentarer och konstruktiv kritik, för att de ska kunna förbättra sig till nästa tävling.figure-skater-266512_960_720

Något annat som är viktigt för att ungdomar ska vilja hålla sig kvar inom konståkningen, och fortsätta träna och tävla, är självklart att de har stöd från sina föräldrar. Förutom att stödja sitt barn genom att skjutsa till träningar och tävlingar kan man som förälder också belöna sitt barn när det går bra på en tävling. Kanske drömmer de till exempel om ett plagg från ett dyrt klädesmärke, som Rodebjer? En sådan belöning kan öka motivationen inför kommande träningar.

Konståkningen har dock inte lidit av brist på ungdomar som söker sig till sporten. Tvärtom har antalet ungdomar som utövar konståkning ökat, när det generella antalet ungdomar inom den organiserade ungdomsidrotten har sjunkit. Det kan man utläsa av statistik som visar att deltagartillfällena inom den organiserade ungdomsidrotten har ökat med 28 procent mellan 2004 och 2013 inom konståkning, medan antalet deltagare inom ungdomsidrotten generellt har minskat med 12 procent under samma period.

Leave a Reply

mts_best