Segling med optimistjolle

En optimistjolle är en segeljolle som är konstruerad för att seglas av bara en person. Ett av de vanligaste användningsområdena för en optimistjolle idag är i seglarskolor för barn; eftersom jollen är liten reagerar den mycket lätt på olika vindar och på förarens hantering, vilket gör att den lämpar sig väl för de som ska lära sig grunderna i segling. Det var också för just detta syfte som optimistjollen ursprungligen konstruerades. Dess användbarhet som utlärningsredskap inom seglingssporten, och hur utbrett användandet av optimistjollar är, märktes inte minst vid sommarspelen i OS år 2004. När International Optimist Dinghy Association gjorde en undersökning bland medaljörerna i de olika seglingsgrenarna upptäckte de att tre fjärdedelar av dem hade seglat optimistjolle.

Det är dock även mycket vanligt att man tävlar i kappsegling med optimistjollar, något många börjar med redan när de är åtta år gamla. Man får tävla med optimistjolle upp till 15 års ålder, men många har vuxit ur den lilla segelbåten redan innan dess. I Sverige hålls bland annat regionkval i olika delar av landet, som man måste delta i för att kvalificera sig för rikskvalen. Rikskvalen är i sin tur kvalificerande tävlingar för att få representera Sverige i VM i optimistjolle. Varje land får skicka fem båtar till VM, och normalt deltar runt 200 båtar i VM varje år.1280px-_ammersee_-_sailboats_

Med tanke på att sporten är relativt ung är det imponerande att den redan har etablerats så väl. Optimistjollen uppfanns nämligen inte förrän år 1947, i Florida i USA. Det gjordes av amerikanen Clark Mills, som fått i uppdrag av välgörenhetsorganisationen Optimist Club of America att ta fram en jolle för barn. Till Sverige kom sedan jollen i slutet av 1950-talet, då den introducerats av sjökaptenen Carl Quiding. År 1959 bildades således Vikens Optimistjolleklubb som den första i landet, och redan två år senare hade sporten fått ett nationellt förbund: Svenska Optimistjolleförbundet.

Om du eller ditt barn seglar med optimistjolle, och behöver kläder och utrustning som klarar de särskilda förhållanden som råder vid segling, ska du gå in på Kidsbrandstore.se. Där finns bland annat kläder från märket Sail Racing för barn. Sail Racing riktar in sig särskilt på kläder för segling, varför de kan sin sak.

Leave a Reply

mts_best